O mnie

Radca prawny Marta Budzińska - Cichowicz jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem Gd/E/272.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 roku pracując w elbląskich i toruńskich kancelariach prawnych oraz Sądzie Okręgowym w Elblągu. Do końca sierpnia 2015 roku pełniła funkcję kierownika Regionalnego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Elblągu przy ul. Bałuckiego 5Ł gdzie udzielała bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Elbląga i okolic oraz Młynar. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym prawie spadkowym, prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych, dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z wypadków komunikacyjnych, prawie konsumenckim, prawie rodzinnym oraz upadłości konsumenckiej.